Phân viện khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại không có khóa tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Phân viện khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính Quốc gia

Số 51 Phạm Văn Đồng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262. 3865804

Website: http://www1.napa.vn/taynguyen