Phòng Quản lý đào tạo Tại chức thông báo sinh viên Khóa 2016 trở về sau về việc đăng ký các học phần học lại và sinh viên muốn đăng ký học vượt (các khóa áp dụng theo hệ thống đào tạo tín chỉ). Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến (online) theo thông tin tài khoản trường cấp.

Các nguyên tắc, quy định:

 1. Sinh viên được phép đăng ký và theo học bất cứ học phần nào trong chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành có mở trong đợt (xem thông tin các lớp học phần mở trong đợt: xem), nếu thỏa mãn các điều kiện ràng buộc của học phần (học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành,....) và Lớp học phần tương ứng còn trong thời gian đăng ký và đủ khả năng tiếp nhận sinh viên; Sinh viên chú ý tự kiểm tra trùng lịch.
 2. Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ không quá 18 tín chỉ (bao gồm tổng số tín chỉ học trong kế hoạch và tổng số tín chỉ đăng ký học lại).
 3. Sinh viên phải đóng học phí trong thời gian quy định. Sau thời gian quy định, Trường sẽ hủy học phần chưa đóng học phí của sinh viên trong hệ thống; (Sinh viên đóng học phí từ ngày 25/8/2017 – 05/9/2017)
 4. Sinh viên không được đăng ký các học phần có điểm "X" (học phần chưa nhận điểm thi);
 5. Trường hợp sinh viên không đăng ký được vì lớp học phần đã hết khả năng tiếp nhận, sinh viên phải đợi đăng ký vào các học kỳ sau;
 6. Sinh viên tự đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản cá nhân do Trường cấp (Trường in và phát đến sinh viên theo hệ thống lớp). Thực hiện đăng nhập tại đia chỉ online.taichuc.edu.vn và đăng ký trực tuyến;
 7. Hình thức đóng học phí và thời gian đóng học phí xem trên Phiếu đăng ký học phần (Phiếu này in từ tài khoản sinh viên).
 8. Đơn giá học phí: 440.000 đồng/1 tín chỉ. 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

STT

Nội dung

Chi tiết

Thời gian

1

 

Nhận Phiếu thông tin truy cập tài khoản cá nhân

 -Sinh viên nhận phiếu Thông tin đăng nhập theo hệ thống lớp

 

Trước 14/8/2017

2

Xem thông báo các học phần có mở trong đợt

Sinh viên xem thông báo các học phần dự kiến cho sinh viên đăng ký trong đợt tại website phòng QLĐT Tại chức: taichuc.ueh.edu.vn – Xem các học phần sinh viên có thể đăng ký trong đợt này. Xem

Trước 10/8/2017

 

3

Mở đợt đăng ký học phần

Hệ thống tự động mở đợt đăng ký học phần lúc 00 giờ 00 phút ngày 14/8/2017

00 giờ 00 phút ngày 14/8/2017

4

Sinh viên đăng ký học phần tại website online.taichuc.ueh.edu.vn

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản đã được cấp và đăng ký học phần (bao gồm đăng ký học lại và đăng ký học vượt)

1. Sinh viên đăng ký học lại các học phần “Trong kế hoạch”

2. Sinh viên đăng ký học lại các học phần “Ngoài kế hoạch”

Sinh viên xem kỹ “HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN” thực hiện đúng quy định. Trong trường hợp cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ cán bộ quản lý để được tư vấn

 

14 – 24/8/2017

5

Đóng đợt đăng ký học phần

Hệ thống tự động đóng đợt đăng ký học phần lúc 12 giờ 00 phút ngày 24/8/2017. Sau thời gian này sinh viên không thể đăng ký hoặc điều chỉnh kết quả đăng ký học phần

12 giờ 00 phút ngày 24/8/2017

6

Công bố các học phần mở lớp, hủy các học phần không mở lớp do số lượng đăng ký quá ít

Các lớp học phần “Trong kế hoạch”: các lớp này vẫn mở lớp bình thường.

Các lớp học phần “Ngoài kế hoạch”:

 1. Nếu số sinh viên đăng ký <30: Thông báo hủy lớp
 2. Nếu số sinh viên đăng ký >=30: Thông báo mở lớp

 

25/8/2017

7

Đóng học phí

Sinh viên In phiếu đăng ký học phần và đóng tiền:

Hướng dẫn: sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân in tại trang online.taichuc.ueh.edu.vn. Chọn mục [Đăng_ký_học_phần] và tiếp tục thực hiện việc đăng nhập và đăng ký học phần.

Sau khi hoàn tất đăng ký chọn mục [Xuất_phiếu_đăng_ký] để đóng học phí

 

25/8/2017- 05/9/2017

8

Cập nhật thông tin sinh viên đóng học phí

Cập nhật thông tin đóng học phí. Đối với các học phần sinh viên đăng ký không đóng học phí sẽ bị xóa.

05/9/2017

9

Học theo lớp học phần đã đăng ký

Sinh viên hoàn tất học phí và học theo TKB

Theo TKB học phần đã đăng ký

 

 

 • Chú ý:
 • Sinh viên đóng học phí từ ngày 25/8 đến 05/9/2017. Hình thức đóng xem trên Phiếu đăng ký học phần.
 • Các trường hợp sinh viên đăng ký và học phần sinh viên đăng ký có mở lớp nếu sinh viên không đóng học phí sẽ bị khóa tài khoản trong các đợt đăng ký học phần kế tiếp.
 • Các học phần không mở lớp đợt này sinh viên phải chờ đến đợt kết tiếp (đăng ký học cùng khóa sau hoặc theo các lớp học phần mở ngoài kế hoạch đợt kế tiếp. Dự kiến sẽ thông báo vào 20/12/2017)
 • Các khái niệm:
  • Các lớp học phần trong kế hoạch: Là các học phần mở cho sinh viên theo kế hoach đào tạo, các học phần này thường được đăng ký theo chương trình đào tạo mỗi đầu học kỳ cho một lớp cụ thể. Các sinh viên lớp khác nếu chưa đạt môn này (và sinh viên muốn đăng ký học vượt), có thể đăng ký học cùng.
  • Các lớp học phần ngoài kế hoạch: là học phần mở mới hoàn toàn, cho các sinh viên chưa đạt (và sinh viên muốn đăng ký học vượt). Lớp này mở khi điều kiện sinh viên đăng ký hơn 30. Nếu không đủ số lượng đăng ký, lớp học phần này sẽ bị hủy.
 • Hệ thống tự động mở chấp nhận sinh viên đăng ký học phần: 14/8 – 24/8/2017;
 • Hệ thống tự động khóa kết thúc thời gian đăng ký học phần từ  12:00 ngày 24/8/2017;
 • Công bố các học phần mở lớp, hủy các học phần không mở lớp do số lượng đăng ký quá ít: 16:00 ngày 24/8/2017
 • Thời gian đóng học phí: 25/8/2017- 05/9/2017 (* Xem thêm hướng dẫn đóng học phí bên dưới)
 • Thời gian xóa kết quả đăng ký học phần do sinh viên đăng ký học phần và không đóng học phí: 16:00 ngày 05/9/2017

HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ:

- Thời gian đóng học phí: Từ 25/8 đến 05/9/2017

- Hình thức nộp học phí (chọn 01 trong 05 hình thức sau):

1) Nộp học phí trực tuyến thông qua cổng thanh toán www.payment.ueh.edu.vn

2) Nộp học phí trực tuyến thông qua tài khoản OCB online: sinh viên đăng nhập vào tài khoản tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB online tại website của OCB http://ebanking.ocb.com.vn để thanh toán học phí trực tuyến. Mọi thông tin cần thiết về việc sử dụng OCB online học viên có thể liên hệ trực tiếp tại Phòng giao dịch Duy Tân (số 17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. HCM) hoặc liên hệ qua số điện thoại 028.38244497.

3) Sinh viên nộp tiền trực tiếp tại các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB.

4) Chuyển khoản vào tài khoản:

Tên tài khoản : Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Số tài khoản    : 0036100000119009

Tại                    : Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Duy Tân

Nội dung         : Ghi rõ “MSSV, Họ tên, Khóa, Lớp, HỆ VLVH -Đợt ĐK học lại

5) Bằng máy POS: Học viên thanh toán bằng thẻ ngân hàng (ATM, Visa, Master,…) tại phòng giao dịch Duy Tân – OCB, (số 17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. HCM)."​

- Fax: