Thông báo V/v đăng ký học phần và đóng học phí đợt 3 năm 2019 Đại học Vừa làm vừa học theo phương thức tín chỉ

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên đại học Vừa làm vừa học về việc đăng ký học phần và đóng học phí đợt 3 năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký

            Sinh viên đại học Vừa làm vừa học theo phương thức tín chỉ (tuyển sinh từ năm 2016).

2. Các nguyên tắc đăng ký

            - Sinh viên được phép đăng ký và theo học bất cứ học phần nào trong chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành có mở trong đợt thông báo (kể cả đăng ký học lại, học vượt) và lớp học phần tương ứng còn trong thời gian đăng ký đủ khả năng tiếp nhận sinh viên;

            - Lớp học phần sinh viên đăng ký phải đảm bảo không trùng lịch học theo thời khóa biểu chính thức dành cho khóa chính của bản thân sinh viên, có mã học phần khớp với mã học phần trong chương trình đào tạo và phải đảm bảo điều kiện học phần học trước của chương trình đào tạo;

            - Sinh viên phải đăng nhập vào tài khoản online.taichuc.ueh.edu.vn để kiểm tra các học phần đăng ký và mức học phí để chủ động sắp xếp thời khóa biểu học tập cho bản thân và theo dõi lịch học;

            - Sinh viên phải đóng học phí trong thời gian quy định. Sau thời gian quy định, trường sẽ hủy học phần chưa đóng học phí của sinh viên trong hệ thống;

            - Trường hợp sinh viên không đăng ký được vì lớp học phần đã hết khả năng tiếp nhận, sinh viên phải đợi đăng ký vào các học kỳ sau.

3. Thời gian và hình thức đăng ký

- Thời gian đăng ký và đóng phí: từ 07g30, ngày 17/6/2019 đến 16g30 ngày 28/6/2019;

Các trường hợp đăng ký các học phần thuộc lớp không cùng chuyên ngành của mình phải liên hệ phòng Quản lý đào tạo Tại chức để được hướng dẫn giải quyết.

- Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để kiểm tra và đăng ký học phần phù hợp và xuất phiếu đăng ký tại website:http://online.taichuc.ueh.edu.vn;

- Đơn giá : 440.000đ/tín chỉ

* Địa điểm đóng học phí :

- Trực tiếp tại các chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM

- Thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

4. Lưu ý:

Sinh viên phải hoàn tất học phí của các học phần đã đăng ký trước đó mới có thể đóng học phí và hoàn thành đăng ký các học phần như thông báo. Trường không giải quyết các trường hợp còn nợ học phí.

            Đợt đăng ký học phần và đóng học phí tiếp theo (đợt 4 năm 2019) dự kiến sẽ tổ chức bắt đầu từ ngày 16/9/2019.

Nếu có thắc mắc về kết quả đăng ký học phần, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Quản lý đào tạo Tại chức qua số điện thoại 028.38231612, cụ thể:

Các lớp K2016, K2019: cô Tuyền_ext: 217, 0934086196 , tuyendnb@ueh.edu.vn

Các lớp K2017: thầy Phúc_ext: 216, 0935644999 , phucphamlam@ueh.edu.vn

Các lớp K2018: thầy Việt_ext: 227, 0913809749 , ducviet@ueh.edu.vn