THÔNG BÁO

Số: 607/TB-ĐHKT-ĐTTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 8 năm 2018

V/v đăng ký học phần học lại, học vượt và học cải thiện

cho sinh viên đại học vừa làm vừa học theo phương thức tín chỉ

 

 
 

 

            Căn cứ Công văn số 488/ĐHKT-KHKT ngày 11 tháng 12 năm 2017 về Thời khóa biểu ĐH vừa làm vừa học năm 2018 (chính thức);

            Phòng Quản lý đào tạo Tại chức thông báo đến sinh viên về việc đăng ký các học phần học lại, học vượt và học cải thiện như sau:

I. Đối tượng đăng ký:

            Sinh viên đại học vừa làm vừa học các khóa tuyển sinh từ năm 2016 trở lại đây, các lớp mở tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

II. Các nguyên tắc đăng ký:

            - Sinh viên được phép đăng ký và theo học bất cứ học phần nào trong chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành có mở trong đợt thông báo và lớp học phần tương ứng còn trong thời gian đăng ký đủ khả năng tiếp nhận sinh viên;

            - Lớp học phần sinh viên đăng ký phải đảm bảo không trùng lịch học theo thời khóa biểu chính thức dành cho khóa chính của bản thân sinh viên và phải đảm bào điều kiện học phần học trước của chương trình đào tạo;

            - Sinh viên phải đóng học phí trong thời gian quy định. Sau thời gian quy định, Trường sẽ hủy học phần chưa đóng học phí của sinh viên trong hệ thống;

            - Trường hợp sinh viên không đăng ký được vì lớp học phần đã hết khả năng tiếp nhận, sinh viên phải đợi đăng ký vào các học kỳ sau;

III. Thời gian và hình thức đăng ký

- Thời gian đăng ký: từ 8g00 27/8/2018 đến 16g30 ngày 31/8/2018

- Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để đăng ký học phần phù hợp và xuất phiếu đăng ký tại website:http://online.taichuc.ueh.edu.vn

- Thời gian đóng học phí:ngày 07/9/2018

* Địa điểm đóng học phí:

- Trực tiếp tại các chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM

- Thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

IV. Lưu ý:

Sinh viên phải hoàn tất học phí của các học phần đã đăng ký trước đó mới có thể đóng học phí và hoàn thành đăng ký các học phần như thông báo. Trường không giải quyết các trường hợp còn nợ học phí.

Nếu có thắc mắc về kết quả đăng ký học phần, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Quản lý đào tạo Tại chức (phòng A0.08)_thầy Phúc, số điện thoại 028.38231612-ext: 216, di động: 0935644999, email: phamlamphuc@ueh.edu.vn.

Thời khóa biểu chính thức các lớp trước K2018

Thời khóa biểu chính thức các lớp K2018 đợt 1

Thời khóa biểu chính thức các lớp K2018 đợt 2