Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tiếng hát sinh viên Kinh tế năm 2020" - Hình thức đơn ca (xem tại đây)