Kế hoạch xét GĐ1, PBKHTT, xét TN, Thi TN, Lễ TN các khóa ĐH VLVH năm học 2016 - 2017