Lưu ý quan trọng khi nộp học phí bằng chuyển khoản:

Một số Ngân hàng sẽ cắt bớt phần "Nội dung chuyển khoản" nếu nó quá dài. Điều này dẫn đến thông tin chuyển khoản khi UEH nhận được bị thiếu nghĩa là không biết ai là người nộp tiền (Ví dụ như hình đính kèm).

Do đó, lưu ý các anh chị sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản ở phần "Nội dung chuyển khoản" vui lòng không ghi dài dòng, "Nội dung chuyển khoản" chỉ cần ghi MÃ SINH VIÊN là đủ.

Ví dụ: 
Nội dung chuyển khoản: HCMVB12018xyzw

 

 

Chú thích hình:

- Phần trên là hình chụp màn hình sau khi chuyển khoản Online của SV

- Phần dưới là nội dung UEH nhận được.