Thông báo đăng ký học phần học lại cho sinh viên Khóa 2016 trở về sau

Phòng Quản lý đào tạo Tại chức thông báo sinh viên Khóa 2016 trở về sau về việc đăng ký các học phần học lại và sinh viên muốn đăng ký học vượt. Áp dụng cho các lớp học tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các lớp học tại địa bàn ở các tỉnh có thể liên hệ trực tiếp cán bộ quản lý để biết thêm chi tiết.

Các nguyên tắc, quy định:

 1. Sinh viên được phép đăng ký và theo học bất cứ học phần nào trong chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành có mở trong đợt (xem thông tin các lớp học phần mở trong đợt: xem) và Lớp học phần tương ứng còn trong thời gian đăng ký và đủ khả năng tiếp nhận sinh viên;
 2. Sinh viên phải đóng học phí trong thời gian quy định. Sau thời gian quy định, Trường sẽ hủy học phần chưa đóng học phí của sinh viên trong hệ thống; (Sinh viên đóng học phí từ ngày 18/10/2017 – 30/10/2017)
 3. Trường hợp sinh viên không đăng ký được vì lớp học phần đã hết khả năng tiếp nhận, sinh viên phải đợi đăng ký vào các học kỳ sau;
 4. Sinh viên tự đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản cá nhân do Trường cấp (Trường đã in và phát đến sinh viên theo hệ thống lớp). Thực hiện đăng nhập tại đia chỉ online.taichuc.edu.vn – Chọn mục “Đăng ký học phần”, thao tác đăng ký theo hướng dẫn.
 5. Hình thức đóng học phí xem trên Phiếu đăng ký học phần (Phiếu này in từ tài khoản sinh viên).
 6. Đơn giá học phí: 440.000 đồng/1 tín chỉ.

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

STT

Nội dung

Chi tiết

Thời gian

1

Xem thông báo các học phần có mở trong đợt

Sinh viên xem thông báo các học phần dự kiến cho sinh viên đăng ký trong đợt tại website phòng QLĐT Tại chức: taichuc.ueh.edu.vn – Xem các học phần sinh viên có thể đăng ký trong đợt này. xem

Trước 18/10/2017

 

2

Mở đợt đăng ký học phần

Hệ thống tự động mở đợt đăng ký học phần lúc 12 giờ 00 phút ngày 18/10/2017

12 giờ 00 phút ngày 18/10/2017

3

Sinh viên đăng ký học phần tại website online.taichuc.ueh.edu.vn

Sinh viên đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản đã được cấp và đăng ký học phần

Các học phần học theo Kế hoạch hệ thống đã tự động đăng ký cho sinh viên, sinh viên chỉ đăng k

Sinh viên thao tác đăng ký học phần. Trong trường hợp cần hỗ trợ, sinh viên liên hệ cán bộ quản lý để tư vấn

 

18 – 30/10/2017

4

Hệ thống tự động khóa đợt đăng ký học phần

Hệ thống tự động khóa đợt đăng ký học phần lúc 16 giờ 00 phút ngày 30/10/2017. Sau thời gian này sinh viên không thể đăng ký hoặc điều chỉnh kết quả đăng ký học phần

16 giờ 00 phút ngày 30/10/2017

5

Đóng học phí

Sinh viên In phiếu đăng ký học phần và đóng tiền:

Hướng dẫn: sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân in tại trang online.taichuc.ueh.edu.vn. Chọn mục [Đăng ký học phần] và tiếp tục thực hiện việc đăng nhập và đăng ký học phần.

Sau khi hoàn tất đăng ký chọn nút [Xuất phiếu đăng ký] để đóng học phí

 

18/10/2017- 30/10/2017

6

Cập nhật thông tin sinh viên đóng học phí

Cập nhật thông tin đóng học phí. Đối với các học phần sinh viên đăng ký không đóng học phí sẽ bị xóa.

31/10/2017

7

Học theo lớp học phần đã đăng ký

Sinh viên hoàn tất học phí và học theo TKB

Theo TKB học phần đã đăng ký

 

 

Chú ý:

 • Sinh viên đóng học phí từ ngày 18/10 đến 30/10/2017. Hình thức đóng xem trên Phiếu đăng ký học phần. Đóng học phí tại hệ thống ngân hàng OCB hoặc theo các hình thức thanh toán trực tuyến của UEH.
 • Sinh viên tự theo dõi lịch thi và thi đúng thời gian quy định.

 

Các mốc thời gian sinh viên cần lưu ý:

 • Hệ thống tự động mở cho sinh viên đăng ký học phần: từ 12:00 ngày 18/10/2017 – 30/10/2017;
 • Hệ thống tự động khóa không cho phép sinh viên đăng ký học phần: 16:00 ngày 30/10/2017;
 • Thời gian đóng học phí: 18/10/2017- 30/10/2017
 • Thời gian xóa kết quả đăng ký học phần do sinh viên không đóng học phí ngày 31/10/2017