Kính gửi: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Căn cứ Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc ứng phó với bão số 9 và mưa lũ;

Trước diễn biến phưc tạp của bão số 9, Hiệu trưởng đã quyết định cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học UEH được nghỉ giảng dạy, làm việc và học tập từ 12g00 ngày 24/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018.

Được sự chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng, Văn phòng trường trân trọng thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và người học biết và thực hiện.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, kính đề nghị Quý Thầy/Cô vui lòng phản hồi về Chánh Văn phòng trường qua địa chỉ e-mail: thienduy@ueh.edu.vn hoặc điện thoại 0913906429 hoặc 0909051690.