Các khóa Niên chế: (Từ K2015 trở về trước). Hạn cuối đóng học phí là ngày 31.01.2019.

Các khóa Tín chỉ: (Từ K2016 -> K2018). Hạn cuối đóng học phí là ngày 22.12.2018. Kể cả học phí học theo chương trình và học phí học lại, học vượt.