Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 9 năm 2018, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh Khóa K2018 TP4; K2018 VB2/TP4; K2018 LTCĐ/TP4 và K2018 LTTC/TP4 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

  • K2018 TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị;
  • K2018 VB2/TP4 chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực;
  • K2018 LTCĐ/TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị;
  • K2018 LTTC/TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị.

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 12 năm 2018 (Khóa K2019 TP1; K2019 VB2/TP1; K2019 LTCĐ/TP1 và K2019 LTTC/TP1):

  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 02/01/2019;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2019;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 20/9/2018.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.