Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 01 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh Khóa K2019 TP1; K2019 VB2/TP1; K2019 LTCĐ/TP1 và K2019 LTTC/TP1 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

  • K2019 TP1 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Kinh doanh quốc tế, Quản trị;
  • K2019 VB2/TP1 chuyên ngành: Luật kinh doanh, Quản trị.

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 3 năm 2019 (Khóa K2019 TP2; K2019 VB2/TP2; K2019 LTCĐ/TP2 và K2019 LTTC/TP2):

  • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 05/3/2019;
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 15/3/2019;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 4/2019;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 02/01/2019.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.