Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt 4 năm 2017, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh Khóa K2017 TP4 và Khóa K2017 VB2/TP4 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

  • K2017 TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Luật kinh doanh, Quản trị;

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 3 năm 2018 (Khóa K2018 TP1; K2018 VB2/TP1):

  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 02/4/2018;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 4/2018;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 12/12/2017.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.