Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai tuyển sinh các khóa liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng lên trình độ đại học Vừa làm vừa học tại TP. Hồ Chí Minh, bao gồm:

1. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên trình độ đại học mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hệ 2,5 năm, thông báo tuyển sinh số 1779/TB-ĐHKT-ĐTTC ngày 28/10/2016;

2. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp (hệ 1,5 năm), Cao đẳng nghề (hệ 2 năm) lên trình độ đại học mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh số 1778/TB-ĐHKT-ĐTTC ngày 28/10/2016;

3. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp lên trình độ đại học mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP. Hồ Chí Minh, hệ 1,5 năm, thông báo tuyển sinh số 1957/TB-ĐHKT-ĐTTC ngày 22/11/2016;

4. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp lên trình độ đại học mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, hệ 1,5 năm, thông báo tuyển sinh số 1978/TB-ĐHKT-ĐTTC ngày 25/11/2016,

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh, Trường thông báo đến các thí sinh những vấn đề liên quan như sau:

► Tổ chức thi tuyển cho chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp khóa liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp (đúng ngành) mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, như sau:

  • Ngày thi: 27 - 28/5/2017;
  • Thời gian ôn tập: Từ 17/4/2017 đến 20/5/2017 (Lịch ôn thi đính kèm);
  • Thời gian nhận hồ sơ chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: Hạn cuối ngày 12/5/2017;
  • Thời gian phát Phiếu dự thi: Thứ Bảy ngày 20/5/2017 tại phòng A008, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM.

► Các chuyên ngành và các khóa liên thông đúng ngành còn lại, lịch thi tuyển sinh dời sang đợt 2 năm 2017, như sau:

  • Ngày thi: 25-26/11/2017; (Thí sinh xem Thông báo tuyển sinh các khóa liên thông đợt 2 năm 2017 vào ngày 20/4/2017);
  • Hạn cuối nhận hồ sơ: 10/10/2017;
  • Thời gian ôn tập: Từ 16/10/2017 đến 13/11/2017;
  • Thời gian phát Phiếu dự thi: Thứ Bảy ngày 18/11/2017 tại địa điểm nộp hồ sơ.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Ban tuyển sinh gồm: Chuyên viên Đặng Anh Minh, ĐT: 0908.196.198; Chuyên viên Phạm Lâm Phúc, ĐT: 0935.644.999 hoặc theo Hotline: 0938527438.

- Fax: