Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh khóa K2019 LTCĐ/CĐKT2 những vấn đề liên quan như sau:

1. Do số lượng hồ sơ đăng ký vào chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Quản trị,  Kinh doanh quốc tế không đủ số lượng để mở lớp học tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nên sẽ được chuyển vào lớp K2019 LTCĐ/TP2 (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế chuyển sang học cùng chuyên ngành Ngoại thương, 2 chuyên ngành còn lại không thay đổi), học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

2. Đợt tuyển sinh tiếp theo trong năm 2019 (khóa K2019 LTCĐ/CĐKT3) có thông tin như sau:

  • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 05/6/2019;
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/6/2019;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 7/2019;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 18/3/2019.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại: 08 8833 0608 hoặc 0913716966.

Trân trọng.