THÔNG BÁO

V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học
K2020 TP2; K2020 VB2/TP2; K2020 LTCĐ/TP2 và K2020 LTTC/TP2, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh khóa K2020 TP2; K2020 VB2/TP2; K2020 LTCĐ/TP2 và K2020 LTTC/TP2 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

  • K2020 TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Tài chính, Marketing, Tiếng Anh thương mại;
  • K2020 VB2/TP2 chuyên ngành: Luật kinh doanh, Quản lý nguồn nhân lực, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Tiếng Anh thương mại;
  • K2020 LTCĐ/TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Tài chính;
  • K2020 LTTC/TP2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp.

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 6 năm 2020 (khóa K2020 TP3; K2020 VB2/TP3; K2020 LTCĐ/TP3 và K2020 LTTC/TP3):

  • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 01/6/2020;
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/6/2020;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 7/2020;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 18/3/2020.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.