THÔNG BÁO

V/v một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học
K2020 TP4; K2020 VB2/TP4; K2020 LTCĐ/TP4 và K2020 LTTC/TP4, mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

           Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 9 năm 2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh khóa K2020 TP4; K2020 VB2/TP4; K2020 LTCĐ/TP4 và K2020 LTTC/TP4 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

  • K2020 TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Tài chính, Marketing, Tiếng Anh thương mại;
  • K2020 VB2/TP4 chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh thương mại, Marketing, Tài chính;
  • K2020 LTCĐ/TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị, Tài chính;
  • K2020 LTTC/TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị.

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 12 năm 2020 (khóa K2021 TP1; K2021 VB2/TP1; K2021 LTCĐ/TP1 và K2021 LTTC/TP1):

  • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 01/12/2020;
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/12/2020;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2021;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 14/9/2020.

       Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

          Trân trọng.