Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh các khóa liên thông ngành gần và ngành khác ĐH VLVH, thi tuyển ngày 27-28/5/2017 tại TP.HCM

- Fax: