Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 9 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh khóa K2019 TP4; K2019 VB2/TP4; K2019 LTCĐ/TP4 và K2019 LTTC/TP4 những vấn đề liên quan như sau:

1. Trường quyết định mở các lớp:

  • K2019 TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản lý nguồn nhân lực, Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị, Tài chính, Marketing;
  • K2019 VB2/TP4 chuyên ngành: Luật kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tiếng Anh thương mại, Quản trị;
  • K2019 LTCĐ/TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị;
  • K2019 LTTC/TP4 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế.

2. Thí sinh đăng ký vào các chuyên ngành chưa mở lớp sẽ được chuyển hồ sơ sang đợt xét tuyển tháng 12 năm 2019 (khóa K2020 TP1; K2020 VB2/TP1; K2020 LTCĐ/TP1 và K2020 LTTC/TP1):

  • Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 02/12/2019;
  • Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 17/12/2019;
  • Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 01/2020;
  • Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://taichuc.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 12/9/2019.

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh được biết. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.