Thông báo về việc phát phiếu dự thi tuyển sinh khóa liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên ĐH VLVH - đợt 1 năm 2017, ký hiệu K2017 LTTC/TP2, chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

- Fax: