Danh sách ôn thi Anh văn đầu ra đợt thi 25/8/2019 tại TP - Lớp Chẵn - B416 (279 Nguyễn Tri Phương, Q.10)