Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 13h30 ngày 26/5/2018 tại Trường Trung cấp KT-KT-CĐ Bà rịa - Vũng tàu