Đang có lớp ôn thi Anh văn đầu ra đầu tuần sau bắt đầu học 
Thi ngày 16/12/2018.
Học Tối thứ 246 hoặc Tối thứ 357 tại cơ sở Gia Phú - số 311-319 Gia Phú, P1, Q6.
Lệ phí ôn thi 1.200.000đ, lệ phí thi: 450.000đ. 
Có thể đăng ký thi không đăng ký ôn thi.
Anh chị nào cần vui lòng lên phòng 007 - 59C Nguyễn Đình Chiểu đăng ký gấp, gặp cô Trà. Hạn chót 12/11/2018.