Thời gian đào tạo

2 năm

Đối tượng tuyển sinh

Có bằng tốt nghiệp Đại học.

Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển và thi tuyển.

Tổ hợp xét tuyển

Có 5 tổ hợp xét tuyển, gồm:

 • Tổ hợp 1: Môn cơ bản + Môn lý luận chính trị
 • Tổ hợp 2: Môn cơ sở + Môn lý luận chính trị
 • Tổ hợp 3: Môn cơ bản + Môn cơ sở
 • Tổ hợp 4: Môn cơ bản + Môn cơ bản
 • Tổ hợp 5: Môn cơ sở + Môn cơ sở
 • Môn cơ bản gồm: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Tối ưu hóa; Tin học đại cương, Ngoại ngữ; ...
 • Môn cơ sở gồm: Kinh tế vy mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Quản trị học; Pháp luật đại cương; ...
 • Môn lý luận chính trị gồm: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối các mạng Đảng Cộng sản Việt Nam (Lịch sử Đảng); Tử tưởng Hồ Chí Minh; ...

Môn thi tuyển

Thi tuyển 02 môn: Kinh tế vi mô và Quản trị học.

Cơ hội học tập cao hơn

Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Đợt tuyển sinh

 • Xét tuyển: Tháng 3, 6 ,9 và 12 hằng năm;
 • Thi tuyển: Tháng 5 và tháng 10 hằng năm.

Lịch học

Các lớp mở tại địa phương:

 • Thứ Bảy & Chủ Nhật;
 • Các tối trong tuần;
 • Mỗi quý học 1 tháng (học giờ hành chính);
 • Mỗi tháng học 1 tuần (học giờ hành chính).

Đối với các lớp tại TP.HCM:

 • Tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7. Hoặc cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Chuyên ngành đào tạo

Liên hệ

Phòng Quản lý đào tạo Tại chức - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
Hotline: 0938527438
Email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn
Website: taichuc.ueh.edu.vn/tuyensinhvlvh.htm

- Fax: