Thông báo v/v làm thủ tục nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển Khóa ĐH VLVH K2018 LTCĐ/Bình Thuận 1, mở tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

- Fax: