Thông báo V/v nhận giấy báo trúng tuyển và kế hoạch làm thủ tục nhập học khóa ĐH VLVH K2017 CTST1, mở tại Trường Chính trị Sóc Trăng

- Fax: