Cấp giấy xác nhận, bảng điểm, bản sao cho sinh viên

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhập thông tin vào ô tương ứng (các mục có dấu * không được để trống)

Bước 2: Kiểm tra hộp thư, ghi nhớ mã số đăng ký khi liên hệ cán bộ quản lý hoặc cán bộ xử lý hồ sơ

THÔNG TIN SINH VIÊN

                                       .