Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk

Các khóa đang đào tạo

K2017 Đắk Lắk 3 [Quản lý kinh tế]

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại không có khóa đang tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk

Số 1A Lê Hồng Phong, P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

 Điện thoại: 02623.851.290

Website: https://edu.viettel.vn/dlk-trungtamgdtxdaklak