Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 VB2/Phú Yên 4

Thông tin liên hệ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên

Số 114 đường Lê Trung Kiên, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257. 3824721

Website: http://www.gdtxphuyen.edu.vn