Trường Cao đẳng Bến Tre

Các khóa đang đào tạo

1. K2015 LTCĐ/CĐ Bến Tre 2 [TC]

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học (K2017 LTCĐ/CĐ Bến Tre 4)

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Bến Tre

Ấp 1 Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre

Điện thoại: 02753 545014

Website: www.cdbt.edu.vn

- Fax: