Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Các khóa đang đào tạo

K2018 LTCĐ/Bình Thuận 1 [Kế toán doanh nghiệp]

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH (K2020 LTCĐ/Bình Thuận 1)

2. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ ĐHVLVH (K2020 LTTC/Bình Thuận 1)

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (Cơ sở 2)

186 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 Điện thoại: 0252 3829348

Website: http://www.btu.edu.vn