Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 Bình Thuận 4

2. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học (K2017 LTCĐ/Bình Thuận 4)

3. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học (K2017 LTTC/Bình Thuận 4)

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (Cơ sở 2)

186 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 Điện thoại: 0252 3829348

Website: http://www.btu.edu.vn