Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 Bình Thuận 2

2. K2017 LTCĐ/Bình Thuận 4

3. K2017 LTTC/Bình Thuận 4

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (Cơ sở 2)

186 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 Điện thoại: 062 3829348

Website: http://www.btu.edu.vn

 

- Fax: