Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Các khóa đang đào tạo

1. K2017 Đồng Tháp 3 [Kế toán doanh nghiệp]

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại chưa có khóa tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Số 259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277 3851274

Website: www.dtcc.edu.vn