Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 CĐCĐ Vĩnh Long 4

2. K2017 VB2/CĐCĐ Vĩnh Long 4

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Số 112A Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 823689

Website: www.vlcc.edu.vn