Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khoá Đại học VLVH đợt 1 năm 2017, liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp lên trình độ Đại học

2. Khoá K2017 Sonadezi 2

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0613 994 011/012

Website: www.sonadezi.edu.vn

- Fax: