Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ Cao đẳng lên ĐH VLVH (K2020 LTCĐ/Sonadezi 1)

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02513 994 011/012

Website: www.sonadezi.edu.vn