Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại chưa có khóa đang tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

1 đường 6A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 02513 994 011/012

Website: www.sonadezi.edu.vn