Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ ĐH VLVH (K2017 LTCĐ/KTKH Đà Nẵng 4)

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

143 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3732322

Website: http://cep.edu.vn