Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 LTCĐ/KTKH Đà Nẵng 4

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

143 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3732322

Website: http://cep.edu.vn

 

- Fax: