Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

Các khóa đang đào tạo

1. K2018 LTCĐ/Vĩnh Long 1 [Kế toán doanh nghiệp, Ngân hàng]

2. K2018 Vĩnh Long 1 [Kế toán doanh nghiệp]

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa văn bằng 1 ĐH VLVH (K2020 Vĩnh Long 1)

2. Khóa văn bằng 2 ĐH VLVH (K2020 VB2/Vĩnh Long 1)

3. Khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên trình độ Đại học VLVH (K2020 LTCĐ/Vĩnh Long 1)

4. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học VLVH (K2020 LTTC/Vĩnh Long 1)

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

Số 1B Nguyễn Trung Trực, TP. Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 832443

Website: www.vcef.edu.vn