Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại không có khóa tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang

Số 32 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3882333

Website: http://cdnnt.edu.vn