Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khoá Đại học VLVH đợt 1 năm 2017, liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp lên trình độ Đại học

2. Khóa K2017 VB2/Đà Nẵng 2

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

32 Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3642712

Website: www.cdpd.edu.vn

- Fax: