Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại chưa có khóa tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

32 Phan Đăng Lưu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3642712

Website: www.cdpd.edu.vn