Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại chưa có khóa tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

88 Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3825179

Website: truongchinhtrisoctrang.edu.vn