Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khoá Đại học VLVH đợt 1 năm 2017, liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ Đại học

Thông tin liên hệ

Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

88 Lê Hồng Phong, phường 3, TP. Sóc Trăng

Điện thoại: 0299 3825179

Website: truongchinhtrisoctrang.edu.vn

- Fax: