Trường Đại học Đồng Nai

Các khóa đang đào tạo

1. K2014 LTTC/Đồng Nai 2 [KT]

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại chưa có khóa tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Đồng Nai

4 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 382 4684

Website: www.dnpu.edu.vn