Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 VB2/Cần Thơ 2

2. K2017 LTTC/Cần Thơ 4

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Số 256 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 07103.898167

Website: http://www.ctuet.edu.vn

- Fax: