Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học (K2017 LTTC/Cần Thơ 4)

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Số 256 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: 02923.898167

Website: http://www.ctuet.edu.vn