Trường Đại học Tiền Giang

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học (K2017 LTTC/Tiền Giang 4)

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Tiền Giang

Số 119 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273. 6250200

Website: http://www.tgu.edu.vn