Trường Trung cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh

Các khóa đang đào tạo

K2018 TCCĐ4 [Luật kinh doanh]

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại không có khóa tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trường Trung cấp Công đoàn TP. Hồ Chí Minh

Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường 27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 35566246 - 35566683

Website: http://www.tcdhcm.edu.vn