Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ Đại học Vừa làm vừa học (K2017 LTTC/Hậu Giang 4)

Thông tin liên hệ

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang

Số 50 đường Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293. 3582377

Website: http://www.ktkthaugiang.edu.vn