Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ trình độ Trung cấp lên trình độ ĐH VLVH (K2017 LTTC/Đồng Tháp Mười 4)

Thông tin liên hệ

Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười

Quốc Lộ 62, phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272 3840775