Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười

Các khóa đang đào tạo

Hiện tại chưa có khóa đang đào tạo

Các khóa đang tuyển sinh

1. K2017 Đồng Tháp Mười 2

2. K2017 LTTC/Đồng Tháp Mười 4​​​​​​​

Thông tin liên hệ

Trường Trung cấp Nghề Đồng Tháp Mười

Quốc Lộ 62, phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Điện thoại: 072 3840775

 

- Fax: