Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

Các khóa đang đào tạo

1. K2019 VB2/Vũng Tàu 3 [Luật kinh doanh]

Các khóa đang tuyển sinh

Hiện tại không có khóa đang tuyển sinh

Thông tin liên hệ

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

1A Nguyễn Trường Tộ, phường 3, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3532558