Quyết định V/v ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của người học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh