Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh