Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 - ĐH VLVH (xem tại đây)