Kế hoạch thực tập, xét tốt nghiệp các khóa từ tháng 5/2021 (xem tại đây)